A A A

Geomembrany polietylenowe to materiał izolacyjny stosowany powszechnie w budownictwie drogowym, kolejowym, komunalnym. W zależności od wymagań projektowych geomembrana może spełniać różnorakie funkcje. Zmieniają wartość i kierunek przepływu wody, poprawiają właściwości fizykomechaniczne gruntu, zwiększają stateczność skarp, stanowią barierę dla cieczy i gazów.

Są produkowane z tworzywa sztucznego obojętnego dla środowiska, przez co są całkowicie bezpieczne, łatwe w montażu i wytrzymałe. Są wodoodporne i nie ulegają degradacji mikrobiologicznej. Trójwarstwowe geomembrany HDPE to produkt najwyższej jakości, uwzględniający wymagania i potrzeby, każdego klienta.

Geomembrany występują w szerokości ok. 5m i grubościach 0.75, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50mm, w wersji gładkiej, jednostronnie lub obustronnie teksturowanej.

Zanieczyszczenie powietrza, gleby oraz wód gruntowych i powierzchniowych to potencjalne zagrożenia, na które narażone jest środowisko w pobliżu składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych. Nie ulega wątpliwości iż budowa nowoczesnego i bezpiecznego dla środowiska składowiska to niełatwe i odpowiedzialne zadanie. Wymaga ono skrupulatności oraz materiałów najwyższej jakości. Podczas budowy oraz modernizacji bardzo ważnym elementem jest uszczelnienie płytkiej warstwy podłoża przed infiltracją odpadów płynnych.

Zalety Geomembrany HDPE:

 • Bardzo dobre właściwości fizyczne i wytrzymałościowe,
 • Odporność chemiczna,
 • Odporność mikrobiologiczna,
 • Odporność na starzenie,
 • Wysoka szczelność łączeń,
 • Wydłużenie przy zerwaniu 800% zapewnia szczelność nawet przy znacznym osiadaniu konstrukcji.Zastosowanie geomembran:

 • Uszczelnianie składowisk odpadów,
 • Uszczelnianie magazynów oraz obiektów dystrybucji paliw płynnych,
 • Uszczelnianie miejskich oczyszczalni ścieków oraz zbiorników na gnojowicę,
 • Budowa tuneli i budowli podziemnych,
 • Budowa zbiorników wodnych i zapór,
 • Budowa kanałów.

 

Zagrożenie dla środowiska oraz stateczności konstrukcji drogi stanowią również zanieczyszczenia spływające z nawierzchni jezdni takie jak: pył powstający podczas ścierania opon samochodowych, hamulców, a także wycieki z silnika lub sól drogowa. Uszczelnienie systemów odwadniających drogi oraz zbiorników odparowujących geomembranami stanowi ważny element ochrony środowiska.

W inżynierii komunikacyjnej gemembrana wykorzystywana jest do:

 • Formowania warstw izolacyjnych dla systemów odwadniających,
 • Wzmacniania podbudowy konstrukcji drogowych,
 • Uszczelniania zbiorników odparowująco - rozsączających,
 • Uszczelniania zbiorników retencyjnych i odparowujących,
 • Uszczelniania rowów drogowych,
 • Uszczelnianie i zabezpieczanie wałów przeciwpowodziowych,
 • Zabezpieczanie konstrukcji wodoszczelnych mających bezpośredni kontakt z gruntem tj. ścian oporowych, przyczółków mostów, wiaduktów i tuneli komunikacyjnych, zabezpieczenie przed obsuwaniem wysokich i stromych ścian ziemnych.

PRS Trade Poland Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Dojazdowa 31
62-600 Koło, Polska
Tel : 63/21 62 002
Fax: 63/26 16 983
E-mail: info@prs-poland.com.pl
NIP: 666-210-71-48
KRS: 0000 39 2746

Joomla Templates by Joomla-Monster.com