CZARNO - BIAŁE

Znaleziono  8  produkty.
Folia Kiszonkarska służy do okrywania uformowanych pryzm z rozdrobnionych roślin (kukurydzy, liści buraków, traw) do późniejszego karmienia zwierząt.

Celem stosowania folii kiszonkarskich jest ograniczenie dostępu powietrza oraz światła.

Zastosowanie folii CZARNO - BIAŁEJ polepsza proces kiszenia. Zadaniem białej warstwy jest odbicie promieni słonecznych, co za tym idzie redukcja temperatury, natomiast warstwa czarna zatrzymuje ciepło wewnątrz pryzmy.