A A A

Geokompozyt jest to materiał składający się z kilku geosyntetyków np. geosiatki, geowłókniny, geosietki. W zależności od zastosowanych warstw możemy uzyskać różne właściwości. Geokompozyty ze względu na swoja wysoką wydajność oraz bardzo dobre parametry wytrzymałościowe znalazły zastosowanie w budownictwie. Stosowane są w położeniu pionowym jak i poziomym oraz w różnych konstrukcjach o specyficznej budowie. 

Zastosowanie:

  • wzmacniające do gruntów – geowłókniny połączone z elementem wzmacniającym, np. siatką
  • wzmacniające do bitumicznych nawierzchni drogowych – geowłókniny połączone z siatką szklaną
  • drenażowe – zawierające rdzeń przestrzenny połączony z jednej lub dwóch stron z geowłókniną filtracyjną
  • drenażowo-izolacyjne – zawierające rdzeń przestrzenny połączony z jednej strony z geowłókniną filtracyjną, a z drugiej z geomembraną (folią); może być to także geomembrana wytłaczana (stanowiąca jednocześnie rdzeń przestrzenny) połączona z geowłókniną filtracyjną
  • przeciwerozyjne – maty przestrzenne wzmocnione geosiatką, co pozwala na zabezpieczenie skarp wyższych oraz skarp o większym nachyleniu

PRS Trade Poland Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Dojazdowa 31
62-600 Koło, Polska
Tel : 63/21 62 002
Fax: 63/26 16 983
E-mail: info@prs-poland.com.pl
NIP: 666-210-71-48
KRS: 0000 39 2746

Joomla Templates by Joomla-Monster.com