A A A

Mata wibroizolacyjna zapewnia barierę dla wibracji powstałych w wyniku ruchu pojazdów torowych. Redukuje ich przenoszenie z nawierzchni do jej podbudowy, przez grunt do obiektów znajdujących się w pobliżu torowiska. Jej właściwości amortyzujące niwelują powstawanie pionowych i poprzecznych drgań. Dzięki niskiemu współczynnikowi sprężystości i wysokiej skuteczności w tłumieniu drgań, znajduje swoje zastosowanie głównie przy budowie mostów, wiaduktów oraz estakad.