A A A

Maty bentonitowe jest to geokompozyt o bardzo niskiej przepuszczalności. Warstwa bentonitu umieszczona jest między geowłókniną a geotkaniną, występuje również wersja z membraną PE. Stosowane są jako uszczelnienie podczas budowy zbiorników wodnych, rowów odwadniających, wysypisk oraz różnych elementów budowli mających kontakt z gruntem. Geomembrany bentonitowe mają podwyższoną odporność na substancje chemiczne. 

 

Zastosowanie oraz cechy mat betonitowych:

  • tworzą barierę oddzielającą grunt od budowli
  • umożliwiają szybkie odprowadzenie wody z gruntu
  • tworzą warstwę izolującą
  • stosowane podczas budowy rowów odwadniających, zbiorników retencyjnych, wysypisk
  • odporność na substancje chemiczne
  • odporność na obciążenia mechaniczne