A A A

Geosiatka komórkowa jest to geosyntetyk o budowie komórkowej, który po ułożeniu przypomina plaster miodu. Podstawową funkcją geokraty jest wzmocnienie podłoży, zbrojenie zboczy oraz skarp, wzmocnienie nawierzchni i zapobieganie erozji gruntu. Zastosowanie geosiatki komórkowej zapewnia uzyskanie wcześniej zakładanych funkcji przy ograniczeniu ingerencji w środowisko naturalne.

Geosiatka jest wyprodukowana z tworzywa sztucznego, które jest chemicznie obojętne na składniki zawarte w glebie, nie rozpuszcza się w wodzie i jest całkowicie bezpieczne dla ludzi oraz zwierząt.

Podstawowym jej elementem są komórki połączone ze sobą w sekcje. Komórki scalane są za pomocą zgrzewów. W zależności od zastosowania oraz potrzeb stosowane są różne wielkości i wysokości komorek.

Dostarczana jest w formie lekkich złożonych elementów, przez co koszty transportu są redukowane do minimum. Poszczególne sekcje geokraty komórkowej łączy się przy użyciu opasek samozaciskowych lub zszywek metalowych.

 

Zalety stosowania geosiatki:

  • zmniejszenie grubości konstrukcji drogowych nawet o 50%,
  • polepszenie się odporności materiałów wypełniających,
  • znaczne zmniejszenie osiadania spowodowanego naturalnym zagęszczaniem oraz ograniczenie bocznych przesunięć zamkniętego materiału,
  • zmniejszenie naprężeń poprzez rozłożenie obciążenia na większy obszar,
  • poprawa wytrzymałości dróg.

 

Podstawowe parametry:

  • wysokość geokraty występuje w zakresie 50 - 300 [mm],
  • wielkość komórek zależna jest od rozstawu zgrzewów, dobierana w zależności od wzmocnienia gruntu w zakresie 330 do 712 [mm]

 

Geokrata w budownictwie drogowym

Komórkowy system ograniczający zapewnia optymalne rozłożenie obciążeń przy zastosowaniu ze słabym gruntem, stabilizację podłoża dla powierzchni utwardzonych i dróg gruntowych. System usztywnia podłoże, sprawiając iż jest ono bardziej wytrzymałe na zginanie. Rozkłada obciążenie skośne i niweluje negatywne skutki nacisku pionowego. Zmniejsza nawet o połowę miąższość gruntu w porównaniu z nieograniczonym. Jeśli inwestor nie określi inaczej, do wypełniania geosiatki komórkowej można użyć gruntu miejscowego zamiast narażać się na koszty związane z zakupem i dowozem wypełnienia.

 

Perforowane ściany komórki zwiększają kąt tarcia z wypełnieniem z kruszywa w efekcie czego konstrukcja płyty jest bardziej stabilna. Perforacja zapewnia również odprowadzenie nadmiaru wody co zapobiega negatywnym skutkom erozji. Geosiatka komórkowa stanowi idealne rozwiązanie przy budowie magazynów, placów, górnych i dolnych warstw nawierzchni, pochylni, szlaków, materaców nośnych, podstaw fundamentowych, podpór rur i przepustów czy skrzyżowań.

System zabezpieczania skarp

W przypadku twardej gleby, dużego nachylenia skarpy lub zastosowania geomembrany (gdy niemożliwe jest kotwienie szpilkami) geokratę mocuje się za pomocą linek z kotwieniem górnym i dolnym.

 

 

Perforacja zapewnia swobodny przepływ wody w dół skarpy bez efektu wymywania wypełnienia czy osuwania skarpy. Roślinność ,którą pokryta jest skarpa ma miejsce na system korzeniowy co stanowi dodatkowe jej zabezpieczenie. Perforacja zapewnia również drogę dla insektów i składników pokarmowych zawartych w glebie. Przy zalewaniu, beton może bez większych przeszkód przemieszczać się między komórkami a po zastygnięciu tworzy z kratą wytrzymałą strukturę.

Geosiatka to świetne rozwiązanie przy budowie nasypów, skarp, umocnień linii brzegowej, wałów i grobli, obudów i nadkładów składowisk, czół i przelewów tam, a także ochrony przyczółków.

Retencja gruntu

Geosiatka układana jest warstwowo tworząc system retencji gruntu i ścianę oporową. I to właśnie ta nieprzepuszczalna warstwa zbiera wodę deszczową oraz kontroluje jej odparowanie poprawiając warunki hydrologiczne dla pobliskiej flory i fauny.

Perforacja zwiększa tarcie między gruntem a ścianą tylną niwelując destabilizujące siły poziome zwiększając jednocześnie stabilizację pionową. Odpowiednie wypełnienie zwiększa zdolność konstrukcji do odprowadzania wody co wyklucza konieczność stosowania specjalnych systemów drenażowych. Przy zastosowaniu specjalnych systemów odprowadzania wody redukuje się siły hydrostatyczne przez co można zmniejszyć koszty związane z samą konstrukcją ściany. Geosiatka dostępna również w kolorze zielonym i brązowym dzięki czemu lepiej komponuję się w każdym środowisku. Taka konstrukcja sprawdza się w przypadku bardzo stromych skarp czy w warunkach niestabilnych gruntów w warstwie nośnej.

Zbiorniki i składowiska

Z połączenia geokraty z geomembraną uzyskujemy nieprzepuszczalną oraz bardzo stabilną barierę idealną do budowy zbiorników wodnych, oczyszczalni ścieków, wałów, zapór itp.

W zależności od potrzeb można zastosować różnorakie wypełnienie:

  • beton przy utrzymaniu i regulacji cieczy,
  • gleba przy zamykaniu składowisk, rehabilitacja terenu,
  • żwir dla drenażu, odprowadzania cieków.

 

PRS Trade Poland Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Dojazdowa 31
62-600 Koło, Polska
Tel : 63/21 62 002
Fax: 63/26 16 983
E-mail: info@prs-poland.com.pl
NIP: 666-210-71-48
KRS: 0000 39 2746

Joomla Templates by Joomla-Monster.com